Jak to celé probíhá?

Jak to celé probíhá?

Rozhodli jste se postavit dům pro bydlení a cesta k výsledku se vám zdá dlouhá a spletitá? Proces od vašeho rozhodnutí stavět až po vlastní stavbu je možné díky zkušenému partnerovi snadno projít.


Krok 1 - Konzultace představ o bydlení

Inspiraci můžete hledat v našich typových domech, které vám upravíme na míru vašim potřebám. Vytvoříme detailní cenovou nabídku realizace na základě výběru konkrétního typu rodinného domu. Vzhledem k tomu, že jsme zavedená stavební firma a na trhu jsme od roku 2002, máme spoustu zkušeností, o které se s Vámi podělíme a navrhneme spolu nejlepší řešení. Dořešíme materiálovou skladbu rodinného domu a domluvíme se, jakým směrem se vydat při projektování a nakonec výstavbě. Probereme spolu financování bydlení a pokud nemáte vlastní finance, tak za Vás toto zařídíme. Po podpisu smlouvy následují další kroky.

Níže jsou uvedeny náklady, které ovlivňují konečnou cenu rodinného domu. Tyto náklady orientační cena neobsahuje. Orientační cena neobsahuje náklady na přípojky(plyn, elektrika, voda, kanalizace) rodinného domu, přistupovou komunikaci a případné přeložky sítí + převzít z G-servisu.

Náklady na projektovou dokumentaci k typovému rodinnému domu

Typový projekt

53 880Kč bez DPH

Obdržíte od nás typový projekt s průkazem energetické náročnosti v 5 vyhotoveních.

 • 29 900 Kč - typový projekt
 • 9 990 Kč - osazení na pozemek
 • 10 000 Kč - inženýrská činnost
 • 3 990 Kč - průkaz energetické náročnosti

Individuální projekt

77 900Kč bez DPH

Obdržíte od nás studii domu, která obsahuje vizualizace domu, půdorys a cenovou nabídku.

 • 14 900 Kč - architektonická studie rodinného domu
 • 49 000 Kč - projekt rodinného domu
 • 4 000 Kč - projekt vodovodní a kanalizační přípojky
 • 10 000 Kč - inženýrská činnost
DPH se může lišit - 15% s výstavbou domu nebo 21% na samostatný projekt.

Náklady na rodinný dům

U standardního provedení domu se počítá s částkou 4 800 Kč bez DPH za jeden kubický metr obestavěného prostoru. U hrubé stavby se počítá s částkou zhruba poloviční, tj. 2 400 Kč bez DPH. Pro pasivní dům je částka individuální, jedná se zhruba o 20 % nárůst oproti standardnímu provedení, tj. 5 800 bez DPH za jeden kubický metr obestavěného prostoru.

Do skutečné ceny je nutné zakalkulovat

 • konkrétní materiály, výrobky a technická řešení použitá na stavbě
 • náklady na přípojky inženýrských sítí, oplocení, terénní a sadové úpravy apod.

Konečnou cenu výstavby mohou ovlivnit

 • specifické požadavky na dům
 • výběr stavebních materiálů a vybavení novostavby
 • místo výstavby rodinného domu (ve velkých městech a příměstských oblastech bývá cena obvykle vyšší)
Tyto náklady orientační cena neobsahuje.

Krok 2 - Výběr pozemku

Pokud nemáte k dispozici pozemek na kterém, tak Vám pomůžeme najít pozemek vhodný pro stavbu vašeho domu. Zkontrolujeme jeho faktický i právní stav a zajistíme vám bezstarostnou koupi. Usadíme projekt domu do pozemku dle vašich požadavků.

Krok 3 - Projektová dokumentace

Po odsouhlasení dispozic rodinného domu, resp. vybrání typového domu, vám celý dům vyrýsujeme a zaneseme do pozemku včetně napojení na inženýrské sítě. Naši projektanti jsou odborníci v oboru a mají za sebou spousty zrealizovaných projektů.

Naše realizace

Zpracování studie/dokumentace

Ihned po podepsání smlouvy naši projektanti začnou vytvářet studii, resp. začne se zpracovávat dokumentace, která splňuje veškeré náležitosti pro vydání stavebního povolení.

Inženýring

Během zpracování dokumentace za Vás vyřídíme nezbytné povolení, stanoviska, posudky a s dotčenými orgány a správci sítí. Dále pokud bude potřeba zajistíme souhlas majitelů sousedních pozemků. V této části mohou dotčené orgány připomínkovat dokumentaci a ovlivnit výslednou podobu rodinného domu (ve většině případů se jedná o lokality v CHKO a památkové zóně).

Krok 4 - Výstavba domu

Výstavba domu u nás začíná realizací základové desky. Dále hrubé stavby, která v sobě obsahuje vodorovné a svislé konstrukce, včetně střechy a výplně otvorů.


Schéma hrubé stavby

stavba-domu-krok0-500stavba-domu-krok1-500

1. Zemní práce

Na základě projektové dokumentace geodet vytýčí půdorysné a výškové umístění rodinného domu. Po vzájemném odsouhlasení s investorem započnou výkopy – strhnutí ornice, výkop pro základovou desku.


2. Základy domu, kanalizace, vodovody a plynovody

Základy domu se skládají ze základových pasů, základové desky a rozvodů pod deskou (vodovod, plynovod, kanalizace a zemní spojení s hromosvodem). Pro elektrickou přípojku stačí udělat prostup základovou deskou chráničkou a vlastní přípojku dodělat později. Po dokončení a „vyzrání“ základové desky se nataví plošná hydroizolace. Pokud stanoví radonový průzkum, tak se zde přidává i protiradonová izolace.

stavba-domu-krok1-500stavba-domu-krok2-500

stavba-domu-krok2-500stavba-domu-krok3-500

3. Svislé a vodorovné konstrukce

V tomto kroku se řeší vlastní výstavba nosných konstrukcí a příček. Vodorovnými konstrukcemi je myšleno hlavně výstavba nosného věnce pro střechu a případně zbudování mezipatra či u ploché střechy vlastní betonovou konstrukci.


4. Tesařské konstrukce

Tesařskými konstrukcemi je myšleno zbudování vlastní střechy – buď vazníkové či z krovu.

stavba-domu-krok3-500stavba-domu-krok4-500

stavba-domu-krok4-500stavba-domu-krok5-500

5. Střešní krytiny a výplň střešních otvorů

Jedná se o střešní krytinu z různých materiálů a střešní okna.


6. Klempířské konstrukce

Střešní klempířské konstrukce se realizují současně s položením střešní krytiny. Součástí klempířských konstrukcí jsou i svody a různá oplechování.

stavba-domu-krok5-500stavba-domu-krok6-500


Schéma dokončovacích prací


stavba-domu-krok6-500stavba-domu-krok7-500

7. Elektroinstalace a instalatérské práce, rozvody vytápění a vzduchotechniky

Tato kategorie prací se zaměřuje na hrubé instalatérské práce – rozvody vody, kanalizace, elektriky, plynu, vzduchotechniky a topení.

Tepelná Izolace a sádrokartonové konstrukce, fasáda

Tepelná izolace se dá rozdělit na izolaci fasády, střechy, podlahy a sádrokartonových konstrukcí. Ze sádrokartonových konstrukcí se vytváří podhled či příčky. Samotná fasádu tvoří zastěrkování armování izolantu, včetně potažení finální omítkou. Případně termoizolační omítka místo tepelné izolace.
Pokud bude navrženo podlahové vytápění, toto se pokládá na tepelnou izolaci podlah, před vylitím podkladní vrstvy samotné podlahové krytiny.

Truhlářské konstrukce a výplně otvorů – okna
Do této kategorie patří zejména zasklení okny, parapety a případné schodiště.

8. Podlahy, omítky, koupelny, sociální zařízení, kotelny a vytápění

Před vlastní pokládkou podlahové krytiny se musí vytvořit podkladní vrstva – anhdyritová či betonová podlaha. Nášlapná vrstva může být z dlažby, linolea, vinilu, dřevěných parket atd.
Omítky realizujeme všechny druhy – sádrové, jádrové, perlinka + lepidlo + štuk.
Naše firma dodává kompletní koupelny na klíč. V této kategorii se dokončí rozvody vody, kanalizace a topení v koupelnách a WC. Stěny se obloží obklady a nainstalují se baterie, umyvadla, sprchové kouty a vany. Dokončí se vytápění a nainstaluje zdroj vytápění.

stavba-domu-krok7-500stavba-domu-krok8-500

stavba-domu-krok8-500stavba-domu-krok9-500

9. Dokončovací práce – malba, elektroinstalace, světla, zařizovací předměty a vnitřní vybavení domu

Nyní se již rodinný dům dostává do konečné podoby. Dokončuje se elektroinstalace, vč. světel. Zařizovací předměty do koupelen a vnitřní vybavení domu jako kuchyňská linka, vestavěné skříně atd.

Rozpis prvků stavby v typových projektech rodinných domů

Prvky stavbyPopis konstrukce a dodavatel
Zemní práce, základy, ležatá kanalizaceZákladové pasy a deska z betonu
Izolace proti zemní vlhkosti a radonuPovlaková hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu
Nosné zdivo, příčkyZdicí prvky Porotherm, Ytong, KM Beta
Konstrukce střechyDřevěný vaznicový krov, sbíjené vazníky
Střešní krytinaPálená krytina
StropyStrop Porotherm, Ytong nebo železobetonová stropní deska
SchodištěŽelezobetonové nebo segmentové JAP nebo Ytong
Střešní oknaVelux s izolačním dvojsklem
KomínKomínový systém Schiedel
Klempířské konstrukceKlempířský a okapový systém
Vnější omítkyFasádní systém
Vnitřní omítkyVápenocementové a cementové omítky
OknaPlastová s tepelně izolačním trojsklem
IzolaceTepelná izolace podlah, soklu a střechy
Sádrokartonové konstrukceSádrokartonový systém
Vchodové dveřePlastové vstupní dveře
Vnitřní dveřeInteriérové dveře, bezobložkové zárubně JAP
Garážová vrataSekční garážová vrata
Vnitřní obkladyKeramické glazované obkladačky
Dlažby, vnější obkladyKeramické dlaždice a obkladačky
MalbyVnitřní nátěry
Podlahové konstrukceAnhydritový potěr Cemex AnhyLevel
Podlahové krytinyLaminátová podlaha, keramické dlaždice
Zařizovací předmětyWC, umyvadlo, vana, baterie pákové
ElektroinstalaceMěděné vodiče, vypínače a zásuvky
HromosvodPozinkované jímače, svody a uzemnění
Vodoinstalace, kanalizacePlastové rozvody, potrubí z trubek
Vytápění a ohřev teplé užitkové vodyPlynový kotel, desková tělesa, tepelné čerpadlo
Podlaha v garážiBetonový povrch Cemex
Stříšky, zábradlíOcelové, nerezové JAP

Ing. Pavel Pilař

Koordinace, rozpočty, finance, dotace

727 945 706


Řeším koordinaci staveb s projektantem včetně úprav projektu a inženýringu. Dále vyřizuji žádostí o úvěr a řeším dotace. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mně kontaktovat přes telefon či e-mail.

Jsem tu pro Vás každý všední den od 7 do 15 hod.

Libor Bureš

Jednatel, technické zabezpečení staveb, realizace

607 944 382


Zajišťuji koordinaci výstavby od prvotních schůzek s klientem po celkovou realizaci výstavby rodinného domu. Neváhejte se na mně obrátit s jakýmkoli dotazem ohledně možností výstavby.

Jsem tu pro Vás každý všední den od 7 do 15 hod.

Ing. Pavel Pilař

Koordinace, rozpočty, finance, dotace

727 945 706


Řeším koordinaci staveb s projektantem včetně úprav projektu a inženýringu. Dále vyřizuji žádostí o úvěr a řeším dotace. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mně kontaktovat přes telefon či e-mail.

Libor Bureš

Jednatel, technické zabezpečení staveb, realizace

607 944 382


Zajišťuji koordinaci výstavby od prvotních schůzek s klientem po celkovou realizaci výstavby rodinného domu. Neváhejte se na mně obrátit s jakýmkoli dotazem ohledně možností výstavby.

Kontaktujte nás

  S čím potřebujete pomoci?

  Jméno a příjmení (vyžadováno)

  E-mail (vyžadováno)

  Telefon

  Vaše zpráva

  Stisknutím tlačítka "Odeslat" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.